HƯỚNG DẪN XỬ LÝ LỖI KHÔNG XEM ĐƯỢC PHIM (THÔNG BÁO 404) với IPv6

B1: Click chuột phải vào biểu tượng Network
B2: Chọn mạng đang sử dụng (dưới taskbar góc phải màn hình)
B3: Chọn Properties (thuộc tính mạng)
B4: Bỏ chọn Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)
B5: Chọn Ok và hoàn tất

Phim Mới Cập Nhật

Phim Hàn Quốc

Phim Mỹ

Anime Hot Mới

Nhập tên phim cần yêu cầu